Your browser does not support JavaScript!
分類清單
服務項目

體育與衛生保健組以辦理全校性體育活動、運動代表隊培訓、運動場館租借與管理、醫療保健服務與健康教育活動等,為主要工作項目,並以提升運動風氣、增進全校師生健康為工作目標。

衛保服務項目 [ 2018-01-23 ]
 
體育服務項目 [ 2018-01-23 ]